Bijnier app

 

Het hulpmiddel voor co-management

Mensen met een bijnieraandoening houden dagelijks hun gezondheid in de gaten. De Bijnier app maakt het mogelijk persoonlijke medische gegevens, voorlichting en instructies binnen handbereik te hebben.

De Bijnier app informeert in een oogopslag dat de patiënt van hydrocortison afhankelijk is en dat ambulancepersoneel en medewerkers van de spoedeisende hulp het Protocol Bijnierschorsinsufficiëntie moeten toepassen.

 
 

  NU in de Google Play Store

 

 

 

Belangstelling?

De Bijnier app past in de nieuwe zorgvisie over Bijnierzorg zoals beschreven in de (concept) Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen waarin goede zorg is beschreven. Zorgverleners en mensen met een bijnieraandoening adviseren wij met deze Bijnier app te gaan werken. Oefen en probeer. Het vergroot immers de patiëntveiligheid. Meer informatie over de Bijnier app is te vinden op BijnierNET.nl.

 

Aanvullende vragen? Zend een mail naar info@bijniernet.nl

 

Lees meer op bijniernet.nl

Meedoen en meewerken?

Heeft u wensen voor uw medische instelling om ook de patiëntenzorg onmiddellijk van een kwaliteitsimpuls te voorzien, informeer dan naar de technische mogelijkheden door contact te zoeken met Zorgkluis B.V. 

Voor informatie en uitleg van het gebruik van de Bijnier app neemt u contact op met BijnierNET

Contact

Voor informatie en gebruik van de app:    

www.BijnierNET.nl
info@bijniernet.nl

+31 6 51 34 05 16

Voor technische mogelijkheden en aansluiten van uw zorginstelling:

   

Zorgkluis B.V.
info@zorgkluis.nl

+31 5 12 74 52 67