Belangstelling?

De Bijnier app past in de nieuwe zorgvisie over goede Bijnierzorg zoals beschreven in de (concept) Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

Zorgverleners en mensen met een bijnieraandoening adviseren wij met deze Bijnier app te gaan werken. Oefen en probeer. Het vergroot immers de patiëntveiligheid. Meer informatie over de Bijnier app is te vinden op BijnierNET.nl  

Aanvullende vragen? Zend een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..