Over ons

De ontwikkeling van de Bijnier app werd geïnitieerd door de Bijniervereniging NVACP. In nauwe samenwerking met het Radboudumc zijn de mogelijkheden verder ontwikkeld.
De volgende organisaties leveren expertise om van de Bijnier app een succes te maken:

•    Zorgkluis B.V.
•    Stichting Gerrit
•    Nederlandse Hypofyse Stichting
•    Addison Foreningen
•    Markiva


Doel van de Stichting BijnierNET is om patiënten, zorgverleners en mantelzorgers elkaar (virtueel) te laten ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en de kennis rond de zorg voor bijnierpatiënten – ook bij afnemend zorgaanbod – op een hoog peil te houden, en zo mogelijk op een hoger peil te brengen.

Met de Bijnier app wil BijnierNET realiseren dat levensreddende informatie (in diverse talen) beschikbaar is voor mensen met een bijnieraandoening, hun naasten en hulpverleners tijdens acute zorg op een smartphone, 24 uur per dag, alle dagen van de week. Voor patiënten die in het buitenland verblijven is de belangrijke informatie vertaald in zes talen.